Magaalada
Burnsville
Cinwaanka
600 Jidka Weyn 13 E
Mareegta
so_SOSomali
P